VIII HARCERSKI FESTIWAL FILMOWY W GDYNI
24 kwietnia 2021

Regulamin konkursu filmowego

.


I. Organizator

1. Organizatorami Harcerskiego Festiwalu Filmowego są:
• Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej;
• Miasto Gdynia;
• Gdyńskie Centrum Filmowe.

II. Cel festiwalu

1. Harcerski Festiwal Filmowy jest wydarzeniem organizowanym w celu:
• popularyzacji harcerstwa;
• tworzenia materiałów filmowych przez środowiska harcerskie;
• integracji środowisk harcerskich;
• wyłonienia najlepszych twórców filmów harcerskich;
• rozwijania umiejętności filmowych i aktorskich u harcerzy.

III. Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu filmowego mogą zostać patrole takie jak:
• drużyna harcerska;
• drużyna wędrownicza;
• gromada zuchowa;
• instruktorki/instruktorzy;
• harcerki/harcerze starsi;
• harcerska grupa przyjaciół (składająca się z członków różnych drużyn).

2. Każdy patrol musi posiadać pełnoletniego opiekuna.

3. Uczestnikami mogą być wszystkie organizacje harcerskie i skautowe w Polsce i na Świecie.

IV. Zgłoszenia

1. Patrol może zgłosić kilka filmów, ale maksymalnie jeden w każdej kategorii (poza
gromadą zuchową, która może wziąć udział tylko w kategorii zuchowej).

2. Film musi być zgłoszony w terminie do 1 kwietnia 2021 r. do godziny 23:59.

3. Jedyną ścieżką dostarczania filmów jest ścieżka elektroniczna.
Film, wraz z kartą zgłoszeniową, należy przesłać w formie skompresowanego folderu podpisanego pełną nazwą patrolu.

Filmy wysyłane za pomocą serwisu internetowego YouTube nie będą przyjmowane!
Materiały należy wysłać na adres mailowy: hff@zhr.pl
Harcerski Festiwal Filmowy nie ponosi odpowiedzialności w razie
uszkodzenia materiału podczas udostępnienia przez autora.
W razie pytań i wątpliwości dotyczących zgłoszenia proszę się kontaktować z organizatorami mailem hff@zhr.pl

4. Zgłoszenia wysyłane po terminie lub niekompletne nie będą dopuszczone do konkursu filmowego.

5. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do wysłania skanu elektronicznie
wypełnionej karty zgłoszeniowej z podpisem odręcznym osoby odpowiedzialnej.

V. Wymagania dotyczące filmu

1. Filmy nadesłane do konkursu muszą spełniać następujące standardy:

 • Filmy nie mogą zawierać wulgaryzmów;
 • Filmy nie mogą promować wszelkich używek. (Zamieszczenie ich w filmie wiąże się z ryzykiem niedopuszczenia filmu do konkursu);
 • Nie wolno zlecać wykonania filmów przez profesjonalne wytwórnie;
 • Minimalna szerokość krótszego boku filmu: 720p;
 • Długość filmu nie może przekraczać (w zależności od kategorii):
 • Film fabularny: od 8 do 16 min;
 • Film akcji: od 8 do 16 min;
 • Film zuchowy: od 5 do 10 min;
 • Film promocyjny: od 2 do 3 min;
 • Film animowany: od 2 do 5 min;
 • Film dokumentalny: od 6 do 12 min

2. Muzyka użyta w filmach musi być na legalnej licencji (creative commons), z darmowych bibliotek dźwięków, wykupionej przez autora lub skomponowana samodzielnie. (Festiwal nie ponosi ewentualnych kosztów przy realizacji filmów).

VI. Opis kategorii

1. Film fabularny (od 8 do 16 min)
Film fabularny przedstawia pewną historię, używając do tego wykreowane postaci. Do tej
kategorii w konkursie filmowym zaliczają się np.: kryminał, komedia, dramat, horror, thriller,
western, science-fiction.

2. Film zuchowy (od 5 do 10 min)
Film zuchowy jest nakręcony przez gromadę zuchową. Może zaliczać się do dowolnego
gatunku.

3. Film promocyjny (od 2 do 3 min)
Film promocyjny ma na celu popularyzację idei harcerskiej. Jest to krótka forma, która w
dynamiczny sposób zachęca do przystąpienia do harcerstwa lub przybliża jego działania.

4. Film animowany (od 2 do 5 min)
Film przedstawia historię za pomocą obrazów animowanych. Dopuszczalne jest połączenie
animacji ze standardowym filmem. Dłuższe filmy animowane (powyżej 5 minut) z zaliczają się do innych kategorii (film fabularny i dokumentalny) w zależności od tematu pracy.

5. Film dokumentalny (od 6 do 12 min)
Jest to kategoria, do której zaliczają się filmy przybliżające pewne wydarzenie lub ideę.
Zadaniem twórców jest rzetelne przedstawienie tego zagadnienia. Tematem filmu mogą być wydarzenia współczesne lub historyczne.

VII. Inne

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym regulaminie w sytuacjach, gdzie mogą pojawić się jakieś niejasności.