Film zuchowy: od 5 do 10 min

Film zuchowy to wszystkie materiały nakręcone przez gromadę zuchową, gdzie aktorami są  zuchy lub zuchenki. Film może być promocyjny lub zaliczać się do dowolnego innego gatunku ważne żeby spełniał wspomniane powyżej wymagania wykonawczo- aktorskie oraz mieścił się w podanych ramach czasowych.