Film animowany: od 2 do 5 min

Film animowany nie może  rejestrować żywych aktorów ,  tylko samodzielnie wytwarza aktorów za pomocą metody komputerowej albo analogowej film musi wyraźnie pokazywać  generowanie świata za pomocą np. rysunku, lub modelunku 3D.

Uwaga jeśli ktoś chce połączyć świat rzeczywisty ze światem animowanym i nie przekroczy to czasu kategorii  animowanej proszę skontaktować się z osobą odpowiedzialną za konkurs w celu szukania porozumienia. Jednak jeśli przekracza wyznaczony czas i animacja nie przekracza ⅓ filmu proszę zgłosić go do kategorii fabularnej.