.

Jury VIII Harcerskiego Festiwalu Filmowego

.


.

Kim są członkowie jury?

Osoby z ogromnym doświadczeniem w dziedzinie filmu – często są to profesorowie szkół filmowych lub osoby związane z kinem czy filmem na co dzień. Zanim rozpocznie się festiwal będzie okazja żeby choć trochę ich poznać.

Kto jest w składzie jury?

Na razie pozostanie to tajemnicą…

Kadra HFF